Cloetta i Ljungsbro

Fabriken i Ljungsbro byggdes 1901 av de tre Bröderna Cloetta och chokladstaden Ljungsbro växte sen fram mellan Motala Ström och Göta kanal. Vår hundraåriga historia av konfektyrtillverkning har präglats av choklad, passion, kompetens och stolthet vilket bygger vår samtid och framtid.

Miljöpolicy Ljungsbrofabriken

Vi vill uppfylla konsumenternas behov och förväntningar genom att vi i vår verksamhet på ett naturligt och lönsamt sätt beaktar miljöaspekter i hela tillverkningsprocessen.

Miljöarbete

Alla ska veta hur vi påverkar miljön

Alla avdelningar inom hela Cloetta skall arbeta för en hållbar miljöutveckling. Våra väsentligaste miljöaspekter är:

  • avfallets mängd, kvalitet och återvinning
  • avloppsvattnets mängd och egenskaper
  • energiförbrukning
  • utbyte

Vi skall utveckla och använda resurssnåla metoder och tillverkningsprocesser. I detta arbete beaktar vi kvalitets-, ekonomi- och miljöaspekter.

Information och Kommunikation

Alla ska kunna påverka

Vi skall informera öppet och ärligt om vår miljöhantering både internt och externt. 

Genom att utbilda våra anställda om verksamhetens miljöpåverkan och fördela miljöansvaret för miljö ger vi dem kunskaperna och förståelsen att fatta rätt beslut i vardagen.

Lagstiftning

Alla ska veta vilka skyldigheter vi har

Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, miljöstandarder och samarbete med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklangmed samhällets miljömål.

Ständiga förbättringar

Alla kan bidra till en bättre miljö

Vi skall skapa ett klimat där vi möjliggör för alla anställda att arbeta med ständiga miljöförbättringar. Vi skall årligen utarbeta konkreta miljömål och handlingsplaner.