Tryck Enter för att komma till huvudinnehållet

Var hållbarhetsagenda

Hållbarhet Cloetta

A Sweeter Future

Vår hållbarhetsagenda som går under namnet ”A Sweeter Future” fokuserar på att skapa en positiv och hållbar utveckling inom värdekedjan. Genom vetenskapligt baserade klimatmål, konkreta nyckeltal, en tydlig strategi för veganska alternativ och berikande leverantörsamarbeten har vi tagit stora kliv framåt. Strävan efter hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet, både när det kommer till hur vi utvecklar våra förpackningar, hur vi väljer att transportera våra råvaror och produkter, samt hur vi optimerar våra produktionsflöden.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produktionsanläggningars miljöprestanda och våra miljömål följs upp och bevakas löpande. För att minska vårt klimatavtryck har vi bland annat fokuserat på grön el i våra fabriker. Att byta från fossila bränslen till förnybara energikällor är en viktig åtgärd för att sänka vårt klimatavtryck. Vår förnybara el kommer dels från vind- och vattenkraft, och dels från biomassa.

Våra tre grundpelare, som avspeglar de viktigaste ämnena för våra intressenter och var Cloetta kan skapa störst ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde, visar hur vi kan omsätta ”The Power of True Joy” i praktiken.

  • Cloetta skapar en Sweeter Future för dig, genom vårt produkterbjudande tillhandahåller vi säkra och hållbara ingredienser och fler alternativ för våra konsumenter.
  • Cloetta skapar en Sweeter Future för människor genom hela vår värdekedja, inklusive våra anställda, leverantörskedja och samhället.
  • Cloetta skapar en Sweeter Future för planeten genom att förbättra vårt klimatavtryck, hållbara inköp samt arbeta för mindre och bättre förpackningar.
Fns globala hållbarhetsmål

Som undertecknare av FN:s Global Compact sedan 2009 stödjer vi målen för hållbar utveckling (SDG), både direkt och indirekt genom arbetet inom våra tre grundpelare. Som ett snabbrörligt konsumentvaruföretag med en global värdekedja har vi valt att fokusera på följande sex av FN:s mål för hållbar utveckling: Ansvarsfull konsumtion och produktion (#12), Jämställdhet (#5), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (#8), Bekämpa klimatförändringarna (#13), Ekosystem och biologisk mångfald (#15) och Globalt partnerskap (#17).