Tryck Enter för att komma till huvudinnehållet

Återvinning och PlantPack

PlantPack

Avfallshantering och återvinning

Cloetta strävar efter att minimera mängden avfall som genereras i hela vår värdekedja, från odling och utvinning av råvaror till transporter, tillverkningsprocesser samt hos kunder och konsumenter. Inom Cloettas egen tillverkning är de största avfallstyperna organiskt avfall och restavfall. Flera program finns på plats i våra fabriker för att förbättra effektiviteten och för att minska avfallet. Vi har rutiner för avfallshantering och vi samlar in och sorterar avfall och farligt avfall samt byter ut farliga kemikalier till mindre farliga (substitution). Allt avfall registreras och avfallsdata är en del av vår miljörapportring och sker månadsvis. Alla medarbetare och entreprenörer är ansvariga för att korrekt sortera och bortskaffa avfall på anläggningarna. Medarbetarna har fått utbildning i hur avfall ska hanteras, som en del av vårt övergripande miljöledningssystem.

Förpackningar

Ökad användning av cirkulära förpackningsmaterial är en viktig del av vår hållbarhetsagenda, med målet: 100 procent återvinningsbara förpackningar till 2025. Plastfria och mindre förpackningar samt förnybara källor är andra fokusområden inom vår förpackningsvision ”Less and Better Packaging”. Ett av våra pågående projekt som tar upp dessa fokusområden är vår PlantPack innovation. Under 2022 kom cirka 3 procent mer av våra förpackningar från PlantPack, som är en innovation som ersätter upp till 50 procent av de tidigare förpackningarna med växtbaserad plast och därmed förbättrar vår klimatpåverkan och säkerställer mer förnybara källor för framtidens förpackningar.

Läs gärna mer om PlantPack här: https://www.cloetta.com/plantpack/