Tryck Enter för att komma till huvudinnehållet

Information avseende potentiell kvalitetsavvikelse

Cloetta
23.4.2024

Cloetta kan bekräfta att vi har mottagit ett begränsat antal batcher av en råvara för chokladtillverkning från en långvarig leverantör, vilken innehåller spår av ett ämne som inte går i linje med våra strikta kvalitetskrav. Råvaran används ofta inom livsmedelsindustrin. När vi fick informationen för över en månad sedan blockerade vi omedelbart misstänkt påverkade produkter på vårt lager. Vår bedömning är att inga produkter som finns eller har funnits i butik ska vara påverkade.

Det är viktigt att komma ihåg att det här gäller en begränsad mängd produkter och att ämnet inte finns reglerat i Sverige idag. EFSA håller för närvarande på att utvärdera en eventuell reglering av ämnet. Eftersom att det finns en så pass stor osäkerhet för vi en aktiv dialog med relevanta myndigheter. Just nu pågår ett analysarbete hos Cloetta för att förstå om det överhuvudtaget finns några hälsoeffekter. Cloetta kommer strikt att följa myndigheternas rekommendationer, om och när rekommendationer ges, eftersom livsmedelssäkerhet alltid är av största vikt för Cloetta.

Produktionen har fortsatt som normalt med ny opåverkad råvara. Blockeringen av produkter har inte medfört något försäljnings- eller produktionsstopp.

Texten är uppdaterad 2024-04-24 kl 11:50 med förtydligande om att analysarbetet är Cloettas eget.

Texten är uppdaterad 2024-04-23 kl 16:52 med kommentar om produkter som finns och har funnits i butik inte ska vara påverkade.