Återkallelse av Malacoklubbor

Cloetta Sverige AB återkallar Malacoklubbor sålda under januari och februari 2021. Anledningen är att Cloetta har konstaterat att det finns en risk för förekomst av små bitar av metall i produkterna. Genomförda kontroller visar att omfattningen är ytterst begränsad. Klubborna har tillverkats av en tredjepartsleverantör som har identifierat problemet samt vidtagit nödvändiga åtgärder.