Sofia, Category Manager

– Det kändes spännande att börja som trainee, eftersom företaget satsade på att jag skulle få kunskap om verksamheten och branschen i stort.