Produktionsledare till Cloetta Nutisal i Helsingborg

Som Produktionsledare leder du det dagliga arbetet i fabriken tillsammans med fabrikens operatörer samtidigt som du bidrar till att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö. Säkerställa att metoder och standarder följs gällande säkerhet, hygien, kvalitet, Lean, hälsa och miljö samt hantera avvikelser kopplat till dessa områden. Ansvara för att vi levererar planerade volymer på skiftet och veckoplan. Arbeta med ständiga förbättringar och driva Lean-aktiviteter. Säkerställa att operatörsunderhåll genomförs.